თანამშრომლობა

სექა გაწევრიანებულია საქართველოს ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაციის კოალიციაში;

თანამშრომლობს "Acts Georgia"-სთან და ასევე სხვადასხვა ფარმაკოლოგიურ კომპანიებთან;
გაწევრიანებულია ალიანსში "მომავალი სიღარიბის გარეშე".

"საქართველოს ჯანდაცვის პროფესიონალთა ალიანსში თამბაქოს კონტროლისათვის" რომელიც შეიქმნა მსოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაციის ინიციატივით.

სექამ მონაწილეობა მიიღო საქართველოში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების მეორე გამოფენა ფორუმში. თბილისი მაისი 2007 წ.

სექა მზად არის ითანამშრომლოს ყველა დაინტერესებულ პირთან და ორგანიზაციასთან.